- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zaproszenie do przesyłania tekstów do nowego (siódmego) numeru interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoon Politikon

Zapraszamy do przesyłania tekstów do nowego (siódmego) numeru interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoon Politikon. Temat przewodni planowanego numeru pt. Protesty i ruchy społeczne w epoce globalnych przemian. Szczególnie zależy nam na refleksji nad następującymi kwestiami:

Zgodnie z założeniami pisma w każdym numerze publikowane są także teksty wykraczające poza temat przewodni numeru. Zapraszamy Autorów i Autorki do nadsyłania artykułów poświęconych zjawiskom, które przynależą do szeroko pojętego życia publicznego, analizujących je z perspektywy socjologicznej, pedagogicznej czy filozoficznej. Zachęcamy także do nadsyłania krótszych recenzji, polemik lub komentarzy.

Wszystkie nadesłane artykuły będą podlegały procedurze recenzji. Szczegóły oraz informacje dla Autorów można znaleźć na stronie: http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/nauka-i-badania/publikacje-cc/zoon-politikon [1].

Wszelkie pytania i propozycje prosimy kierować na adres: zoonpolitikon@civitas.edu.pl [2] lub monika.nowicka@civitas.edu.pl [3]

Zoon_Poilitkon_07_2016_CFP [4]

Załączniki