- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Aktualne informacje dot. Zjazdu znajdą Państwo na stronie www zjazdpts.pl [1]


Biuletyn Zjazdowy nr 4 [2]

A w nim:


Biuletyn Zjazdowy nr 3 [3]

A w nim:


Biuletyn Zjazdowy nr 2 [4]

A w nim:


Biuletyn Zjazdowy nr 1 [5]

A w nim:


Komunikat zjazdowy nr 3


Komunikat zjazdowy nr 2


Na posiedzeniu w dn. 29 marca 2021 r. Rada Programowa XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego przyjęła hasło Zjazdu “Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. Decyzję o akceptacji grup Rada Programowa ogłosi do 30 czerwca 2021 r.


XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbędzie się w dniach 14-17 września 2022 r. w Warszawie.

Radzie Programowej Zjazdu, złożonej z przedstawicielek i przedstawicieli sekcji tematycznych PTS, przewodniczy dr hab. prof. UJ Kaja Gadowska.

Komitetowi Organizacyjnemu, złożonemu z przedstawicielek i przedstawicieli warszawskich ośrodków socjologicznych, przewodniczy prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk.

Wkrótce uruchomiona zostanie strona Zjazdu.

Na początku kwietnia ogłoszony zostanie pierwszy Komunikat Zjazdowy.