• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Opublikowano 21 lipca 2017 w: Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

KONKURS

NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO

POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW

Wobec upływu kadencji obecnej redakcji Polish Sociological Review (PSR) Zarząd Główny PTS powoła w trybie otwartego konkursu nowego redaktora naczelnego.

Polish Sociological Review jest wiodącym czasopismem socjologicznym wydawanym w Polsce, publikującym prace w języku angielskim od 1961 roku (do 1993 pod nazwą The Polish Sociological Bulletin). Polish Sociological Review jest kwartalnikiem publikującym artykuły z różnych obszarów socjologii, dotyczące przede wszystkim teorii społecznej, struktury społecznej, zmiany społecznej, kultury i polityki w perspektywie globalnej. Autorami są badacze z Polski oraz z całego świata.

Zarząd Główny PTS zachęca socjologów, samodzielnych pracowników naukowych, którzy pragnęliby objąć funkcję redaktora naczelnego PSR, do składania swych ofert w terminie do 31 października 2017 roku na adres mailowy psr@pts.org.pl.

Oferta powinna zawierać:

  • Koncepcję prowadzenia PSR;

  • Życiorys naukowy z bibliografią;

  • Nazwiska 2-3 osób, które oferent proponuje jako członków redakcji, ze zwięzłym uzasadnieniem kandydatur;

  • Informację o doświadczeniu redakcyjnym i dotychczasowej przynależność do redakcji czasopism naukowych.

Redaktor naczelny Polish Sociological Review zostanie wybrany przez Zarząd Główny PTS po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki