- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW

KONKURS

NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO

POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW

Wobec upływu kadencji obecnej redakcji Polish Sociological Review (PSR) Zarząd Główny PTS powoła w trybie otwartego konkursu nowego redaktora naczelnego.

Polish Sociological Review jest wiodącym czasopismem socjologicznym wydawanym w Polsce, publikującym prace w języku angielskim od 1961 roku (do 1993 pod nazwą The Polish Sociological Bulletin). Polish Sociological Review jest kwartalnikiem publikującym artykuły z różnych obszarów socjologii, dotyczące przede wszystkim teorii społecznej, struktury społecznej, zmiany społecznej, kultury i polityki w perspektywie globalnej. Autorami są badacze z Polski oraz z całego świata.

Zarząd Główny PTS zachęca socjologów, samodzielnych pracowników naukowych, którzy pragnęliby objąć funkcję redaktora naczelnego PSR, do składania swych ofert w terminie do 31 października 2017 roku na adres mailowy psr@pts.org.pl [1].

Oferta powinna zawierać:

Redaktor naczelny Polish Sociological Review zostanie wybrany przez Zarząd Główny PTS po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Załączniki