• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Nagroda im. Aleksandra Matejki

Nagroda im. Aleksandra Matejki

Nagroda im. Aleksandra Matejki
Opublikowano 3 października 2020 w: Aktualności

W dniu 5 września 2020 roku zebrało się w trybie zdalnym Jury Nagrody im. Aleksandra Matejki przyznawanej za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Jolanta Kulpińska (przewodnicząca Jury), członkowie Jury: dr hab. Ewa Giermanowska,  dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, sekretarz Jury dr Olga Czeranowska oraz dr hab. Julia Kubisa, przewodnicząca Sekcji Socjologii Pracy PTS, z głosem doradczym.  W edycji 2020 na konkurs, w wyznaczonym terminie do 31 grudnia 2019 r., zgłoszonych zostało pięć rozpraw doktorskich.

W wyniku merytorycznej dyskusji nad zgłoszonymi pracami członkowie Jury zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu nagrody dr Michałowi Lesiakowi za pracę pt. Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego (praca obroniona we wrześniu 2018 r., Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. zw. UŁ, promotor pomocniczy dr Łukasz Marciniak).

Uzasadnienie przyznania nagrody.

Werdykt Jury Nagrody im. Aleksandra Matejki został ogłoszony podczas Walnego Zgromadzenia PTS w dniu 26 września 2020 roku przez wiceprzewodniczącego Sekcji Socjologii Pracy PTS, dr hab. prof. UWr Adama Mrozowickiego, który złożył dr Michałowi Lesiakowi gratulacje i życzył dalszych sukcesów naukowych.

Więcej o Nagrodzie im. Aleksandra Matejki.