• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Międzynarodowa Konferencja Naukowa: RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie
Opublikowano 13 marca 2016 w: Konferencje

W dniu 31 maja 2016 roku w Rzeszowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie.

 

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli na temat rodziny. Organizatorzy pragnąc zainicjować dyskusję na ten temat zapraszają do udziału w konferencji: socjologów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, a także innych naukowców zainteresowanych tą tematyką. Organizatorzy liczą na udział gości z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy oraz Niemiec.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 marca 2016 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej po akceptacji nadesłanych abstraktów dokonanej przez organizatorów, o której zgłaszający się zostaną poinformowani.

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Socjologii

Zakład Socjologii Problemów Społecznych

Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”

 

 

Załączniki