• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie
Opublikowano 11 grudnia 2015 w: Konferencje

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie.

 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula Schumana, bud. 21 na kampusie przy ul. Wójcickiego 1/3

 

Data: 2 marca 2016 r.

 

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog przedstawicieli różnych dyscyplin badających procesy, zjawiska i kwestie związane z ubóstwem, pracą i zdrowiem, zachodzące w Polsce i na świecie. Takie wspólne spotkanie umożliwi nie tylko poznanie i diagnozę powyższych problemów, ale także pozwoli na bardziej odpowiedni dobór i lepsze wykorzystanie metod, narzędzi oraz instrumentów w pracy socjalnej. Koniecznym jest, aby służyły one podnoszeniu efektywności działań sprzyjających aktywizacji zawodowej, poprawy jakości zdrowia i minimalizowania zagrożenia wykluczeniem społecznym. Organizatorom zależy na przedstawieniu stanu faktycznego oraz ukazanie trendów i kierunków zmian współczesnych przeobrażeń.

 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz Karta zgłoszenia na adres: e.bojanowska@uksw.edu.pl do 10 lutego 2016 roku.