- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie.

 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula Schumana, bud. 21 na kampusie przy ul. Wójcickiego 1/3

 

Data: 2 marca 2016 r.

 

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog przedstawicieli różnych dyscyplin badających procesy, zjawiska i kwestie związane z ubóstwem, pracą i zdrowiem, zachodzące w Polsce i na świecie. Takie wspólne spotkanie umożliwi nie tylko poznanie i diagnozę powyższych problemów, ale także pozwoli na bardziej odpowiedni dobór i lepsze wykorzystanie metod, narzędzi oraz instrumentów w pracy socjalnej. Koniecznym jest, aby służyły one podnoszeniu efektywności działań sprzyjających aktywizacji zawodowej, poprawy jakości zdrowia i minimalizowania zagrożenia wykluczeniem społecznym. Organizatorom zależy na przedstawieniu stanu faktycznego oraz ukazanie trendów i kierunków zmian współczesnych przeobrażeń.

 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz Karta zgłoszenia na adres: e.bojanowska@uksw.edu.pl [1] do 10 lutego 2016 roku.

Załączniki