• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS

Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS

Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS
Opublikowano 24 listopada 2017 w: Aktualności

W związku z końcem kadencji

Rada Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora CBOS

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1) stopień co najmniej doktora w zakresie nauk społecznych,

2)udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu reprezentatywnych badań społecznych,

3) udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,

4) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  deklarację o przystąpieniu do konkursu,

2)  życiorys kandydata (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji,

3)  perspektywiczną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Fundacji CBOS, zgodną
z ustawą  z dnia 20 lutego 1997 r. o Fundacji CBOS,

4)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
za przestępstwa popełnione umyślnie.

Ustawa  i Statut Fundacji CBOS są dostępne na:

www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php oraz: cbos.bip-e.pl/cbs/status-prawny/1665,Status-prawny.html

Zgłoszenie w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „konkurs” można składać bezpośrednio w siedzibie CBOS, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, do 20 grudnia 2017r. Rada Fundacji zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE_konkurs

 

Załączniki