• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Konferencja “Społeczności wiejskie w procesie modernizacji. Uwarunkowania regionalne i systemowe”

Konferencja “Społeczności wiejskie w procesie modernizacji. Uwarunkowania regionalne i systemowe”

Konferencja “Społeczności wiejskie w procesie modernizacji. Uwarunkowania regionalne i systemowe”
Opublikowano 12 marca 2022 w: Aktualności

Sekcja Socjologii Wsi oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowejpt.: Społeczności wiejskie w procesie modernizacji. Uwarunkowania regionalne i systemowe. 

Konferencja odbędzie się 21-22 czerwca 2022 roku w Kulicach k. Nowogardu w dawnej siedzibie rodziny von Bismarck. Organizatorzy zapewniają transfer ze Szczecina do miejsca konferencji.  

Podczas konferencji pragniemy podjąć dyskusję dotyczącą zróżnicowań regionalnych oraz uwarunkowań systemowych dotyczących: 

 • procesów depopulacji i urbanizacji,  
 • przekształceń własnościowych i agrarnych w rolnictwie,  
 • przemian struktur społecznych na wsi,  
 • konsekwencji likwidacji PGR-ów,  
 • przemian kulturowych na obszarach wiejskich,  
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich,  
 • wytwarzanie produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych, 
 • udziału wsi w programach unijnych, 
 • efektów funkcjonowania lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich, 
 • zróżnicowania regionalnego w rozwoju wsi. 

Konferencja adresowana jest głównie do socjologów, ale chętnie gościć będziemy także geografów, ekonomistów, historyków i politologów. Do lepszego poznania obszarów wiejskich konieczne jest bowiem podejście interdyscyplinarne. 

Pełne informacje o konferencji znajdują się pod linkiem: 

Pytania proszę kierować do kolegi Włodzimierz Durki, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, na adres e-mailowy: 

wlodzimierz.durka@usz.edu.pl 

Zgłoszenia referatów prosimy przesłać do 15 kwietnia 2022 roku. Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w numerze specjalnym „Przeglądu Zachodniopomorskiego”, periodyku Uniwersytetu Szczecińskiego (70 pkt).