- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja “Społeczności wiejskie w procesie modernizacji. Uwarunkowania regionalne i systemowe”

Sekcja Socjologii Wsi oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowejpt.: Społeczności wiejskie w procesie modernizacji. Uwarunkowania regionalne i systemowe. 

Konferencja odbędzie się 21-22 czerwca 2022 roku w Kulicach k. Nowogardu w dawnej siedzibie rodziny von Bismarck. Organizatorzy zapewniają transfer ze Szczecina do miejsca konferencji.  

Podczas konferencji pragniemy podjąć dyskusję dotyczącą zróżnicowań regionalnych oraz uwarunkowań systemowych dotyczących: 

Konferencja adresowana jest głównie do socjologów, ale chętnie gościć będziemy także geografów, ekonomistów, historyków i politologów. Do lepszego poznania obszarów wiejskich konieczne jest bowiem podejście interdyscyplinarne. 

Pełne informacje o konferencji znajdują się pod linkiem: 

Pytania proszę kierować do kolegi Włodzimierz Durki, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, na adres e-mailowy: 

wlodzimierz.durka@usz.edu.pl [2] 

Zgłoszenia referatów prosimy przesłać do 15 kwietnia 2022 roku. Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w numerze specjalnym „Przeglądu Zachodniopomorskiego”, periodyku Uniwersytetu Szczecińskiego (70 pkt).