• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Konferencja pt.: Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych

Konferencja pt.: Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych

Konferencja pt.: Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych
Opublikowano 3 stycznia 2016 w: Konferencje

Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW uprzejmie informuje, iż w dniach 21-22 kwietnia 2016 r.odbędzie się konferencja pt.: Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych.

Wykłady wprowadzające wygłoszą:

prof. Grzegorz Kołodko

prof. Radosław Markowski

prof. Andrzej Rzepliński

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów w poniższych obszarach tematycznych:

Bezpieczeństwo publiczne w perspektywie polityki penitencjarnej i kryminologicznej;

Państwo opiekuńcze w kryzysie – kres czy transformacja?;

Zróżnicowanie kulturowe. Fundamentalizmy a bezpieczeństwo;

Pedagogia społeczna – ku nowym strategiom działania społecznego i pracy środowiskowej;

Służby społeczne w procesie transformacji: progres czy regres?;

Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w polityce społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej;

Zdrowie publiczne.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami mija 15 lutego 2016 r.

Więcej informacji w załączniku.