- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja pt.: Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych

Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW uprzejmie informuje, iż w dniach 21-22 kwietnia 2016 r.odbędzie się konferencja pt.: Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych.

Wykłady wprowadzające wygłoszą:

prof. Grzegorz Kołodko

prof. Radosław Markowski

prof. Andrzej Rzepliński

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów w poniższych obszarach tematycznych:

Bezpieczeństwo publiczne w perspektywie polityki penitencjarnej i kryminologicznej;

Państwo opiekuńcze w kryzysie – kres czy transformacja?;

Zróżnicowanie kulturowe. Fundamentalizmy a bezpieczeństwo;

Pedagogia społeczna – ku nowym strategiom działania społecznego i pracy środowiskowej;

Służby społeczne w procesie transformacji: progres czy regres?;

Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w polityce społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej;

Zdrowie publiczne.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami mija 15 lutego 2016 r.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki