• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Konferencja Naukowa: GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Konferencja Naukowa: GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Konferencja Naukowa: GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Opublikowano 11 grudnia 2015 w: Konferencje

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ organizowanej przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydziału Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Warszawie i Rogowie.

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty
gospodarki rolno-żywnościowej:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz
  obszarów wiejskich
 • polityka ekonomiczna i jej wpływ na rozwój gospodarki
 • procesy globalizacji i integracji
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • ekonomiczne aspekty informacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zarządzanie zasobami naturalnymi i ocena oddziaływania na środowisko.

 

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszeń: do 15.03.2016
 • Wpłata konferencyjna: do 30.04.2016
 • Przesyłanie referatów: do 30.04.2016

 


Opracowania (w języku angielskim lub polskim), po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego. Czasopismo jest punktowane 8 pkt. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/

Więcej informacji na temat konferencji, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/

Załączniki