- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja Naukowa: GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ organizowanej przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydziału Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Warszawie i Rogowie.

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty
gospodarki rolno-żywnościowej:

 

Kalendarium konferencji:

 


Opracowania (w języku angielskim lub polskim), po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego. Czasopismo jest punktowane 8 pkt. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/ [1]

Więcej informacji na temat konferencji, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/ [2]

Załączniki