• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Konferencja: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

Konferencja: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

Konferencja: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością
Opublikowano 19 czerwca 2016 w: Konferencje

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 15-16.11. 2016.

W zamyśle Organizatorów konferencja stanowi próbę całościowego spojrzenia na wzajemne uwarunkowania i konsekwencje społeczne procesów marginalizacji oraz rozwoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich w kontekście współczesnym i historycznym. Natomiast zasadniczym celem, który przyświeca konferencji jest podjęcie dyskusji nad poznawczym i praktycznym znaczeniem marginalizacji w rozwoju współczesnych społeczeństw, zarówno kapitalistycznych jak i tych, poddanych ich wpływowi.

Zgłoszenia na konferencję, wraz z abstraktem proponowanego referatu, należy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na adres: marginalizacja@whus.pl do 15 lipca 2016 r.

Więcej informacji: http://marginalizacja.whus.pl

Z A P R O S Z E N I E uszczegółowione O KONFERENCJI