- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 15-16.11. 2016.

W zamyśle Organizatorów konferencja stanowi próbę całościowego spojrzenia na wzajemne uwarunkowania i konsekwencje społeczne procesów marginalizacji oraz rozwoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich w kontekście współczesnym i historycznym. Natomiast zasadniczym celem, który przyświeca konferencji jest podjęcie dyskusji nad poznawczym i praktycznym znaczeniem marginalizacji w rozwoju współczesnych społeczeństw, zarówno kapitalistycznych jak i tych, poddanych ich wpływowi.

Zgłoszenia na konferencję, wraz z abstraktem proponowanego referatu, należy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na adres: marginalizacja@whus.pl [1] do 15 lipca 2016 r.

Więcej informacji: http://marginalizacja.whus.pl [2]

Z A P R O S Z E N I E uszczegółowione [3] O KONFERENCJI [4]

Załączniki