• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » III Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój)

III Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój)

III Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój)
Opublikowano 17 lutego 2016 w: Aktualności

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od dziś do dnia 15 marca 2016 roku przyjmujemy zgłoszenia na sesje tematyczne w ramach  III Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój), organizowanej w Warszawie w dniach 22-24 września tego roku przez Instytut Polityki Społecznej (IPS) na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Fundacją ICRA.

 

W związku z głównym tematem tegorocznej konferencji chcielibyśmy, aby tegoroczne sesje tematyczne obejmowały w szczególności takie obszary jak:

 • Spójność społeczna (Social cohesion)
 • Migracje i integracja (Migration and Integration)
 • Rodzina i polityka rodzinna (Family and Family Policy)
 • Gender
 • Polityka państwa dobrobytu (Politics of the Welfare State)
 • Wartości, postawy i przekonania w polityce społecznej (Values, attitudes and beliefs in social policy)
 • Praca i zatrudnienie (Work and employment)
 • Społeczeństwo obywatelskie (Civil Society)
 • Lokalna polityka społeczna (Local Social Policy)
 • Edukacja (Education)

 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem sesji proszone są o przesłanie swoich propozycji na adres: espanetpolska2016@uw.edu.pl

Każda sesja powinna mieć wyraźnie określony język przewodni (angielski lub polski) i w języku przewodnim powinno być przygotowane zgłoszenie sesji. Jeśli przewodnim językiem jest język polski, koordynatorzy mogą dopuścić przyjmowanie tekstów w języku angielskim.

Zgłoszenie sesji powinno być przygotowane na jednej stronie A4 (PDF, Word) i zawierać następujące informacje: tytuł sesji, nazwisko/a koordynatora/ów sesji, jaki jest główny język sesji (jeśli jest to język polski należy też doprecyzować czy przyjmowane będą również zgłoszenia referatów w języku angielskim); krótki (między 250-500 wyrazów) opis tematyki sesji oraz sugestie dla osób zgłaszających referaty, jakie są szczególne oczekiwania koordynatorów sesji względem nadsyłanych zgłoszeń referatów.

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie: http://www.espanetpolska2016.org/