- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

III Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój)

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od dziś do dnia 15 marca 2016 roku przyjmujemy zgłoszenia na sesje tematyczne w ramach  III Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska 2016, pt. Social Investment and Development (Innowacje Społeczne a Rozwój), organizowanej w Warszawie w dniach 22-24 września tego roku przez Instytut Polityki Społecznej (IPS) na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Fundacją ICRA.

 

W związku z głównym tematem tegorocznej konferencji chcielibyśmy, aby tegoroczne sesje tematyczne obejmowały w szczególności takie obszary jak:

 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem sesji proszone są o przesłanie swoich propozycji na adres: espanetpolska2016@uw.edu.pl [1]

Każda sesja powinna mieć wyraźnie określony język przewodni (angielski lub polski) i w języku przewodnim powinno być przygotowane zgłoszenie sesji. Jeśli przewodnim językiem jest język polski, koordynatorzy mogą dopuścić przyjmowanie tekstów w języku angielskim.

Zgłoszenie sesji powinno być przygotowane na jednej stronie A4 (PDF, Word) i zawierać następujące informacje: tytuł sesji, nazwisko/a koordynatora/ów sesji, jaki jest główny język sesji (jeśli jest to język polski należy też doprecyzować czy przyjmowane będą również zgłoszenia referatów w języku angielskim); krótki (między 250-500 wyrazów) opis tematyki sesji oraz sugestie dla osób zgłaszających referaty, jakie są szczególne oczekiwania koordynatorów sesji względem nadsyłanych zgłoszeń referatów.

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie: http://www.espanetpolska2016.org/ [2]