• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » I Ogólnopolski Kongres Studentów Pracy Socjalnej pod hasłem “Wizerunek pracy socjalnej w Polsce”

I Ogólnopolski Kongres Studentów Pracy Socjalnej pod hasłem “Wizerunek pracy socjalnej w Polsce”

I Ogólnopolski Kongres Studentów Pracy Socjalnej pod hasłem “Wizerunek pracy socjalnej w Polsce”
Opublikowano 3 marca 2023 w: Aktualności

Niezmiernie miło nam ogłosić, że 7 marca br. o godzinie 9.30 w trybie online, z inicjatywy Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Studentów Pracy Socjalnej pod hasłem “Wizerunek pracy socjalnej w Polsce”. Współorganizatorami tego wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej UAM i Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej “PO MOC” UWr, a także Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej UKSW, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej UAM i Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UWr.

Patronat nad Kongresem objęło: Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej oraz Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Program Kongresu dostępny jest tutaj: https://socjologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/Kongres-1-marca-2023.pdf

Link do spotkania (Cisco Webex):

https://uksw.webex.com/uksw-en/j.php?MTID=m8aac57c1cf6bfe191f5be94d1f194c68

Studenci tak piszą o tym wydarzeniu: „Kongres będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami i wizją tego, jak studenci kierunków praca socjalna chcą, aby postrzegany był ich kierunek. Porozmawiamy o tym jak budować społeczną świadomość na temat pracy socjalnej, pracowników socjalnych oraz całego systemu pomocy społecznej. Będzie to okazja to dyskusji na temat rozwoju nas, studentów, pod względem naukowym, ale także osobistym. W Kongresie uczestniczyć będą studenci pracy socjalnej oraz członkowie kół naukowych tego kierunku z całej Polski, ale także pracownicy socjalni oraz wykładowcy akademiccy. Wydarzenie to w naszym odczuciu będzie polem do integracji naszego środowiska, okazją do poszerzania horyzontów i wymiany doświadczeń”. Zapraszamy!

Zapraszamy!

Załączniki