• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Głos WZD PTS

Głos WZD PTS
Opublikowano 9 czerwca 2018 w: Aktualności

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za niezmiennie zasadne uważa zastrzeżenia wobec Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce sformułowane w stanowisku Zarządu Głównego PTS z 14 października 2017 r.

Za godny pożałowania uważamy pospieszny i nieprzejrzysty tryb procedowania projektu.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne wyraża solidarność z postulatami obrony autonomii uczelni, podmiotowości społeczności akademickiej i humanistyki polskiej.