- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Głos WZD PTS

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za niezmiennie zasadne uważa zastrzeżenia wobec Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce sformułowane w stanowisku Zarządu Głównego PTS z 14 października 2017 r. [1]

Za godny pożałowania uważamy pospieszny i nieprzejrzysty tryb procedowania projektu.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne wyraża solidarność z postulatami obrony autonomii uczelni, podmiotowości społeczności akademickiej i humanistyki polskiej.