• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Seminaria » Znaczenie globalizacji dla przemian i kształtu systemów edukacyjnych

Znaczenie globalizacji dla przemian i kształtu systemów edukacyjnych

Znaczenie globalizacji dla przemian i kształtu systemów edukacyjnych
Opublikowano 20 kwietnia 2017 w: Aktualności, Seminaria

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury

z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:

cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w   poniedziałek,

24 kwietnia 2017r., o  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72, wyjątkowo w sali 232 (II piętro).

Dr hab. Marta Zahorska (IS UW)

wygłosi referat pt.

Znaczenie globalizacji dla przemian i kształtu systemów edukacyjnych

 

Abstrakt: Publiczne systemy edukacji przeżywają obecnie poważne turbulencje. Ukształtowane zostały w XIX wieku w odmiennych warunkach i do innych celów niż te, w których funkcjonują i którym obecnie służą. Co nie oznacza, że utraciły znaczenie, nawet odwrotnie  – edukacji i nauce przypisuje się obecnie większą rolę niż kiedykolwiek, zarówno w karierach indywidualnych jak i w rozwoju gospodarczym i społecznym całych społeczeństw. Pragnę pokazać drogę przemian, jaką przeszły systemy edukacji między globalizacją XIX w. a obecną, a także zespół wyzwań i ograniczeń ( czy wręcz pułapek), jakie przed nimi obecnie stoją. Ciekawym przykładem tych turbulencji w polityce edukacyjnej stanowią losy polskiego systemu edukacyjnego, którym będę chciała poświęcić nieco uwagi.