• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zmarł o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

Zmarł o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

Zmarł o. prof. dr hab. Leon Dyczewski
Opublikowano 1 marca 2016 w: Aktualności

W dn. 16 lutego 2016 r. odszedł o. prof. dr hab. Leon Dyczewski, OFMConv
socjolog kultury i rodziny

Emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Socjologii Kultury, członek Komitetu Socjologii PAN, od lat związany z Polskim Towarzystwem Socjologicznym w ramach Oddziału Lubelskiego i Sekcji Antropologii Społecznej. Współpracownik i visiting profesor wielu uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce i zagranicą. Autor szeregu publikacji z zakresu socjologii kultury i socjologii rodziny, zwłaszcza dotyczących tematyki tożsamości społeczno-kulturowej, wartości, bezrobocia i ubóstwa, mediów i dziennikarstwa. Działacz społeczny, animator kultury i duszpasterz, człowiek mądry, skromny, twórczy naukowo i organizacyjnie.

Pogrzeb o. prof. dr hab. Leona Dyczewskiego odbędzie się 22 lutego w Łodzi-Łagiewniki w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Łodzi, ul. Okólna 185 (godz. 11.00 – różaniec, 11.30 – jutrznia, 12.00 – Msza święta).

Zarząd Główny PTS