• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zmarł dr Tadeusz Detyna

Zmarł dr Tadeusz Detyna

Zmarł dr Tadeusz Detyna
Opublikowano 11 marca 2021 w: Aktualności

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci dr Tadeusza Detyny – naszego Kolegi i Przyjaciela, pracownika Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, wieloletniego skarbnika Oddziału Opolskiego PTS. 

Tadeusz Detyna urodził się w Opolu 16 marca 1960 roku. Tu też spędził dzieciństwo, uczęszczając do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Studia socjologiczne ukończył na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku 1987.Tam też uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Swoją zawodową aktywność w Uniwersytecie Opolskim rozpoczął w 1991 roku. Początkowo, jeszcze jako magister, na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Społecznych, później, już jako adiunkt, w Instytucie Filozofii i Socjologii, następnie w samodzielnej jednostce Instytucie Socjologii w ramach Zakładu Antropologii i Socjologii Kultury, a od 2019 roku w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych.

W swych naukowych zainteresowaniach koncentrował się na socjologii stosunków międzynarodowych, historii społecznej Indochin, społecznych problemach Azji Południowo-Wschodniej czy socjologii rodziny. Zainteresowania te poszerzał, zgłębiał także dla potrzeb licznych zajęć dydaktycznych i pracy ze studentami. A niektórzy spośród Jego wychowanków współtworzą dziś grono socjologów naszej Uczelni.

W całym okresie swojej pracy pełnił wiele ważnych zadań oraz funkcji, wśród nich m.in.: współpracował z Polskim Towarzystwem Socjologicznym (od roku 1996), w którym pełnił funkcję skarbnika Oddziału Opolskiego, pełnił także funkcję skarbnika Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, z kolei w wymiarze akademickim zapisał się w naszej pamięci m.in. jako wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologów.

Najważniejsze publikacje naukowe: Społeczeństwo kambodżańskie w okresie gwałtownych przemian oraz polskie reakcje na wydarzenia w kraju, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010; Detyna T., Marszałek-Kawa J. (red.), Polska-Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość. Zbliży nas przyszłość, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, Kościół katolicki w Kambodży „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1997, s. 161-221; Problemy społeczne Kambodży  oraz wewnętrzne i międzynarodowe próby ich przezwyciężania [w:] Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Frysztacki K., Korzeniowski M. (red.), Opole 2005, s. 119-142; Detyna T., Kisielewicz D. (red.), Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej.

W życiu prywatnym Tadeusz Detyna był przede wszystkim całkowicie oddany swojej rodzinie; był kochającym mężem i ojcem, dumnym ze swojej, dorosłej już, studiującej córki Weroniki. Kochał otaczający świat, zarówno świat kultury, jak i natury. Stąd ogromna fascynacja podróżami, tymi bliskimi i bardzo odległymi; stąd też pasja i wielkie zamiłowanie do świata przyrody, znajdujące swój szczególny wyraz w badaniu piękna motyli – sprowadzanych z różnych zakątków świata.

Składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Pogrążona w smutku społeczność akademicka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego