• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zmarł dr Lucjan Adamczuk

Zmarł dr Lucjan Adamczuk

Zmarł dr Lucjan Adamczuk
Opublikowano 14 maja 2019 w: Aktualności

Z wielkim żalem informujemy o nagłej śmierci Doktora Lucjana Adamczuka  – współzałożyciela  Sekcji Socjologii Religii PTS, wieloletniego sekretarza tej Sekcji – pełnił tę funkcję od powstania Sekcji w 1987 roku  aż do  2006 r. Socjolog, działacz opozycyjny, statystyk, inicjator i współrealizator wielu bezcennych badań nad religijnością społeczeństwa polskiego, redaktor i współredaktor wielu monografii, autor licznych opracowań naukowo-badawczych, dyrektor Zespołu d.s. Wyznań Religijnych  i Mniejszości Narodowych GUS, wieloletni współpracownik ISKK  SAC i członek Zespołu Badawczego OSS OPINIA działającego w latach 1996-2014. Przed Sierpniem ’80 należał do nielicznych badaczy zajmujących się problematyką Grudnia ’70. Jego Rewolta szczecińska. Analiza socjologiczno-historyczna, wygłoszona na VI Zjeździe Socjologicznym w Łodzi w 1981 roku, najpierw ukazała się po francusku („Economie et Humanisme” 1984, nr 7–8), a po polsku dopiero w 1989 roku w II tomie Studiów nad ruchami społecznymi. To tylko niektóre fakty z bogatej biografii Doktora Lucjana Adamczuka.

Pogrzeb ŚP. Doktora Lucjana Adamczuka odbędzie się w Warszawie w dniu 17.05. ( piątek) na Cmentarzu Komunalnym Północnym ( ul. K. Wóycickiego 14),  o godzinie 14:30 w  Domu Przedpogrzebowym w sali B.