• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » ZMARŁ BISKUP PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYCZAN (1939-2017)

ZMARŁ BISKUP PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYCZAN (1939-2017)

ZMARŁ BISKUP PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYCZAN (1939-2017)
Opublikowano 14 września 2017 w: Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 12 na 13 września  zmarł w szpitalu, po ciężkiej chorobie Ksiądz Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan, wieloletni członek Sekcji Socjologii Religii PTS.

Życiowa droga Zmarłego znaczona sukcesami przebiegała dwutorowo. Ksiądz Profesor poświęcił się pracy naukowej i duszpasterstwu. W karierze akademickiej zdobył tytuł profesora (1997), jako kapłan otrzymał sakrę biskupią (1993). W obu środowiskach – naukowym i kościelnym za efekty swojej pracy był wysoko ceniony.

Z socjologią religii prof. Ryczan związany był nieprzerwanie od 1976 roku, początkowo jako asystent, a z czasem jako kierownik Katedry Socjologii Religii Instytutu Teologii Pastoralnej KUL JP II. Ostatnio na uczelnianej emeryturze.

Zainteresowania naukowe profesora Kazimierza Ryczana koncentrowały się wokół zagadnień socjologii religii i katolickiej nauki społecznej. Prowadzone przez Niego prace badawcze dotyczyły religijności społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijnej, a także systemu wartości polskiego społeczeństwa, zaangażowania politycznego katolików oraz roli Kościoła w życiu społecznym.

Obowiązki naukowca i duszpasterza nie zamykały pola Jego aktywności. Był wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarność” (1980-81), członkiem Rady Stałej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax), Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy oraz Rycerzem  Zakonu Świętego Grobu Jerozolimskiego w stopniu komandora z gwiazdą.

Sekcja Socjologii Religii PTS w podzięce za wieloletnią współpracę, koleżeńską pomoc organizacyjną i merytoryczną w działalności konferencyjnej, dedykowała księdzu biskupowi prof. dr. hab Kazimierzowi Ryczanowi jubileuszową księgę Religijne wymiary życia społecznego, pod. red. Haliny Mielickiej-Pawłowskiej, Kielce 2013.

Sekcja Socjologii Religii PTS