• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Zmarł Andrzej Tyszka

Zmarł Andrzej Tyszka
Opublikowano 15 grudnia 2022 w: Aktualności

Urodzony w 1934 roku, w 1965 ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował najpierw w warszawskiej AWF, utrzymując związek z UW. W 1969 roku podjął pracę na Karowej, w Zakładzie Socjologii Kultury, a gdy Zakład objęła prof. Antonina Kłoskowska, stał się jej bliskim współpracownikiem. W 1970 roku uzyskał doktorat, a w 1981 habilitację, dopuszczoną do druku dopiero w 1987 roku jako Interesy i ideały kultury. W 2000 roku przeszedł na emeryturę.

Był wnikliwym badaczem kultury, którą rozumiał jako „kult wartości” i pionierem badań stylów życia (Uczestnictwo w kulturze: o różnorodności stylów życia, 1971). Na „usługowych” zajęciach z „podstaw” czegoś tam – uczył studentów socjologii kultury.

Był przyjacielem ludzi i patriotą „małych ojczyzn”, swojej własnej Podkowy Leśnej i innych, animował ich życie społeczne i kulturę.

Był człowiekiem wrażliwym i niepokornym w myśleniu, współzałożycielem podziemnego Towarzystwa Kursów Naukowych, w stanie wojennym internowanym w pomorskim Jaworzu. Wspomnienie własne: na przedwiośniu 1981 r. będąc wicedyrektorem Instytutu Socjologii pojechałem do Jaworza – odwiedzić jego pracowników: Andrzeja Celińskiego, Grzegorza Lindenberga i Andrzeja Tyszkę. Nocna podróż była długa i męcząca, ale jakaż była nagroda: nigdy nie sądziłem, że sam widok „dyrektora” może sprawić „pracownikom” tyle radości! Mam to w oczach.

Antoni Sułek

Wspomnienie z Małej Ojczyzny