• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » Oddział Warszawski PTS zaprasza: Jakiej inteligencji potrzebują Polacy?

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Jakiej inteligencji potrzebują Polacy?

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Jakiej inteligencji potrzebują Polacy?
Opublikowano 22 maja 2017 w: Aktualności, Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Oddział Warszawski PTS serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu nt. inteligencji w Polsce

Koniec inteligencji ogłaszano już w Polsce wiele razy. Samo pojęcie nadal jest jednak używane zarówno w dyskursie akademickim, jak i publicznym. Być może nie chodzi więc wyłącznie o trudność ze znalezieniem innego słowa, ale o to, że ma ono wciąż aktualne konotacje, wzbogacone przez lata wieloma nowymi, niekiedy sprzecznymi znaczeniami. W polskim kontekście pojęcie inteligencji odsyła do określonej tradycji moralnej i etosowej oraz charakterystycznych dla niej postaw. Mają one trwałe miejsce w kulturze narodowej. Debacie towarzyszy przeświadczenie, że chociaż inteligenckie wzory zmieniały się, to w zmienionej formie niektóre z nich nadal są obecne.

W trakcie dyskusji z udziałem publiczności zastanowimy się, co współcześnie należy rozumieć pod pojęciem inteligencji i czy warto jeszcze posługiwać się tym słowem. Spróbujemy odpowiedzieć, czy inteligencja jest nam dzisiaj potrzebna, i w jakiej formie. Zastanowimy się również wspólnie nad tym, czy potrzebujemy dzisiaj etosu publicznego zaangażowania, jakich wartości brakuje nam dzisiaj najbardziej, jaki powinien być stosunek inteligencji do przedstawicieli innych grup społecznych. Wreszcie zastanowimy się, kto ewentualnie może być uznany za reprezentantów tej kategorii.

Punktem wyjścia dyskusji będą dwie książki zredagowane/autorstwa Piotra Kulasa:
Inteligenckość zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit. WN Scholar 2017.
Rozmowy o inteligencji. WN Scholar 2016.

W spotkaniu udział wezmą:
prof. Joanna Kurczewska (IFiS PAN)
Agata Szczęśniak (ISNS UW)
prof. Paweł Śpiewak (IS UW)
dr Piotr Kulas (IPSiR UW)

Moderacja: dr Mikołaj Pawlak (IPSiR UW)

1 czerwca, godz. 17:00, sala 232 (dawna 242), II piętro, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), Warszawa.

Podczas spotkania będzie można kupić wspomniane książki w promocyjnej cenie.

O naszych gościach:

Joanna Kurczewska, socjolog i historyk idei, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury. Redaktorka czasopism (w latach 1999-2015 redaktor naczelna Polish Sociological Review) i serii wydawniczych, np. Oblicza Lokalności oraz Peter Lang – Polish Studies in Culture, Nation and Politics. Zajmuje się inteligencją, socjologią historyczną, socjologią teoretyczną, historią myśli społecznej. Jest autorką i redaktorką m.in.: Technokraci i ich świat społeczny (1997), Patriotyzm(y) polskich polityków (2002), Kultura narodowa i polityka (2000), Polish Borders and Borderlands in the Making (2006), Oblicza lokalności: ku nowym for- mom życia lokalnego (2008) oraz Głosy w sprawie interdyscyplinarności (wraz z M. Lejzerowicz, 2014).

Agata Szczęśniak (1980) – redaktorka, publicystka. Redaktor OKO.press Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Doktorantka w ISNS UW. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Dumna z mazowiecko-podlaskich korzeni.

Paweł Śpiewak, historyk idei, socjolog, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 2011 r. dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Współzałożyciel wydawanego od 1979 r. drugoobiegowego kwartalnika „Res Publica”, autor i redaktor kilkudziesięciu książek z zakresu historii idei, filozofii polityki, socjologii. Napisał i zredagował m.in. Ideologie i obywatele (1991), W stronę wspólnego dobra (1998), Anti-Totalitarismus. Eine polnische Debatte (2003), Pamięć po komunizmie (2005), Księga nad księgami. Midrasze (2004), Obietnice demokracji (2004), Dawne idee, nowe problemy (2010), Żydokomuna: interpretacje historyczne (2012), Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu (2013).

Mikołaj Pawlak – socjolog, pracuje w IPSiR UW. Zajmuje się nowym instytucjonalizmem, polityką migracyjną i próżnią socjologiczną. Pochodzi z rodziny inteligenckiej.

Piotr Kulas, socjolog, adiunkt w Uniwersytecie Warszawskim. Autor m.in. Turniej Garbusów. Problematyka tożsamości w twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Współredaktor książek poświęconych partycypacji publicznej, społeczeństwu obywatelskiemu. Wspólnie z Pawłem Śpiewakiem autor koncepcji i redaktor numeru tematycznego „Kultury Współczesnej” zatytułowanego: Postinteligencja. Współczesne formy manifestacji inteligencji oraz inteligenckości. Otrzymał nagrodę indywidualną drugiego stopnia Ministra Nauki za wyróżnioną rozprawę doktorską.