• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zaproszenie na wykład Profesora Marcina Kuli pt. „Wspólnota – czyli co?”

Zaproszenie na wykład Profesora Marcina Kuli pt. „Wspólnota – czyli co?”

Zaproszenie na wykład Profesora Marcina Kuli pt. „Wspólnota – czyli co?”
Opublikowano 12 marca 2021 w: Aktualności

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesora Marcina Kuli pt. „Wspólnota – czyli co?”, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie.

Kilka słów o wykładzie:

To niebagatelny temat. Pamiętam, rzecz jasna, iż rozważało go już wielu filozofów, a za nimi poruszało go wielu historyków filozofii. Przez sentyment wspomnę książkę Bronisława Baczko „Rousseau. Samotność i wspólnota”, której powstawania byłem świadkiem. Pamiętam też zdanie Leszka Kołakowskiego, ostatnio przypomniane przez Zbigniewa Mentzela, że należy utrzymywać więź z myślą wielkich filozofów, by od nich czerpać impulsy dla własnej refleksji. Kołakowski – podkreśla Mentzel – mądrość filozoficzną cenił bardziej niż „inteligencję obserwacyjną”.
Co nie najmniej ważne, z bieżącego doświadczenia wiem, że socjologowie zazwyczaj wychodzą od istniejących w nauce teorii, by je weryfikować na konkretnym materiale. Po kilkudziesięciu latach pracy historyka pozwolę sobie wszakże postąpić inaczej. Przyjrzę się znanym mi fragmentom dziejów, stawiając pytania, dotyczące zjawiska wspólnoty między ludźmi. W końcu historia jest jednym wielkim eksperymentem z zakresu nauk społecznych – nawet jeśli bez jasno sformułowanych założeń, bez kontrolowanych zmiennych, niestety najczęściej też bez zgody poddanych im uczestników, nie mówiąc już o akceptacji komisji etyki.

Profesor Marcin KulaWykład odbędzie się 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7af2a516c37543babba68eb108f2b72e%40thread.tacv2/1614347625888?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270064893-d07f-40d7-b83b-9fe3b0107d73%22%7d


Prof. dr hab. Marcin Kula – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, członek-korespondent PAU. Historyk, z wykształcenia także socjolog. Przez wiele lat, wykładając, starał się zintegrować socjologię i historię. Z prowadzonych przezeń zajęć uczelnianych narodziła się grupa jego książek z podtytułami „Wykłady z socjologii historycznej”, publikowanych nakładem „Biblioteki Iberyjskiej”. Ostatnio ukazał się w jej ramach tytuł „Trzeba znać zasoby symboli”, a w druku znajduje się książka „Czy trzeba być wspólnotą?”. W 2020 r. wydał też autobiograficzną „Wizytówkę historyka” (Instytut Historii Nauki PAN, Wydawnictwo ASRA-JR).

Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego