• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zaproszenie na Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała

Zaproszenie na Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała

Zaproszenie na Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała
Opublikowano 12 stycznia 2023 w: Aktualności

Sekcja Socjologii Ciała PTS zaprasza na pierwsze w tym roku Wirtualne Seminarium Socjologii Ciała. Odbędzie się ono online, 13.01.23 o godz. 12:00.

Gościć będziemy mgr Katarzynę Mańkowską z UMK, która przedstawi referat zatytułowany “Między ciałem a tożsamością – konstruowanie niebinarnych tożsamości płciowych, a rola świadomych zmian ekspresji i modyfikacji ciała.”

Szczegółowy opis tematyki WSSC:

https://www.socjologia-ciala.uni.lodz.pl/socjologia-ciala/szczegoly-wydarzenia/wirtualne-seminarium-socjologii-ciala-1-2023

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkzYzc4OWYtZGFiMy00Y2YwLWFhOTgtNTAwNDgzNGQ2Yjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%229e2fbba3-77a0-4c8d-bf58-ffdc6dcfa47d%22%7d

mgr Katarzyna Mańkowska: kognitywistka i socjolożka, doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się tematem rozwoju tożsamości psychoseksualnej w odniesieniu do tożsamości płciowej osób niebinarnych i ich cisgenderowych partnerów i partnerki. Jednocześnie spuścizną po wykształceniu kognitywistycznym jest jej wieloletnie zaangażowanie w badania nad neuronalnym podłożem dyskalkulii.