• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zaproszenie do nadsyłania tekstów

Zaproszenie do nadsyłania tekstów

Zaproszenie do nadsyłania tekstów
Opublikowano 9 czerwca 2016 w: Aktualności

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego planuje wydać książkę poświęconą wykorzystaniu myśli F. Znanieckiego w badaniach nad migracjami. Książka zostanie opublikowana w wersji papierowej i elektronicznej w języku angielskim.

Rozdziały w książce będą dotyczyć m.in.:

recepcji myśli F. Znanieckiego, współautora Chłopa polskiego w Europie i Ameryce, w badaniach migracyjnych w poszczególnych państwach,

nawiązań do myśli F. Znanieckiego we współczesnych badaniach migracyjnych (przykłady zastosowania lub rozwinięcia jego teorii i metod, w tym metody biograficznej, oraz przykłady kontynuowania problematyki podjętych przez niego badań),

wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych obecnych w różnych pracach F. Znanieckiego w kontekście problematyki badań nad migracjami,

możliwości wykorzystania dorobku F. Znanieckiego we współczesnych badaniach migracji.

Więcej szczegółów dotyczących tematyki planowanej publikacji znajdą Państwo w załącznikach.

Call for papers EN Call for papers PL

Załączniki