• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » XXXVIII Dni Praw Człowieka “Prawa człowieka w czasie pandemii”. Pamięci śp. Prof. Piotra Francuza i śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka

XXXVIII Dni Praw Człowieka “Prawa człowieka w czasie pandemii”. Pamięci śp. Prof. Piotra Francuza i śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka

XXXVIII Dni Praw Człowieka “Prawa człowieka w czasie pandemii”. Pamięci śp. Prof. Piotra Francuza i śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka
Opublikowano 16 grudnia 2020 w: Aktualności

Instytut Nauk Socjologicznych KUL oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na XXXVIII Dni Praw Człowieka “Prawa człowieka w czasie pandemii” Pamięci śp. Prof. Piotra Francuza i  śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka. Wydarzenie w formie online odbędzie się w dn. 16-17 grudnia 2020 r. 

Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a710056ebdd7d47ee8b6464da3b7586f0%40thread.tacv2/1608067660217?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22dd30d3c9-149d-45f2-a2ca-4755dfdaceaa%22%7d