• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » XXIX FORUM PEDAGOGÓW Dom Rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym

XXIX FORUM PEDAGOGÓW Dom Rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym

XXIX FORUM PEDAGOGÓW Dom Rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym
Opublikowano 30 czerwca 2016 w: Konferencje

Zakład Poradoznawstwa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w XXIX FORUM PEDAGOGÓW Dom Rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym, które odbędzie się 17-18.10.2016r. we Wrocławiu.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do dysputy naukowej na kanwie badań oraz refleksji o doświadczeniach (auto)biograficznych związanych z domem rodzinnym. Zachęcają do ukazania domu jako przestrzeni tworzenia jednostki, miejsca opieki oraz wychowania, wspólnoty kreującej fundamentalne przeżycia. Każdy posiada świadomość istnienia domu, nawet jeśli stoi za tym brak dobrego doświadczenia z domem związanego. Dom to zarówno przestrzeń realna oraz symboliczna, jak również ekwiwalent podstawowych relacji społecznych. Dom to punkt odniesienia do wszystkich późniejszych doświadczeń życiowych człowieka. Podobnie jak rodzina jest uznawany za powszechnik kulturowy.

Doświadczenia domu rodzinnego należą do pierwotnych i fundamentalnych dla całego życia jednostki. Pozostają w człowieku na zawsze. To co przeżywa się w domu rodzinnym naznacza człowieka, nobilituje go rodzinnie oraz – niekiedy – stygmatyzuje. Ta niezwykła „instytucja” – używając określania socjologa Andrzeja Sicińskiego (Wrocław 1992, 69) – współtworzona jest przez trzy aspekty. To w pierwszym rzędzie miejsce znaczące i materia wyznaczona w przestrzeni: mieszkania, wyposażenia oraz najbliższego otoczenia.

Dom rodzinny to także zespół domowników, jedyna w swoim rodzaju zbiorowość społeczna z ich aktywnością, funkcjami rolami, stylami życia oraz relacjami. Dom to w końcu wartość zaspokajająca potrzeby materialne, społeczne oraz symboliczne. Jest ściśle spleciony z życiem jednostki, z biografią każdego człowieka. I właśnie te biografie na kanwie domu rodzinnego organizatorzy chcieliby uczynić przedmiotem naukowego spotkania. A wskazane powyżej obszary pragną zakreślić jako ogólne jego ramy, wyrażając równocześnie otwartość na poszukiwanie nowych ujęć, spojrzeń oraz podejść do eksploracji domu rodzinnego w różnych aspektach.

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z krótkim streszczeniem w języku polskim i angielskim należy przesłać drogą elektroniczną na adres: forum29@pedagogika.uni.wroc.pl do 31 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

KARTA ZGŁOSZENIA – FORUM Wymogi redakcyjne FORUM PEDAGOGÓW XXIX FORUM