• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Seminaria » XVII Międzynarodowe Seminarium z cyklu Metodologia badań systemów społecznych

XVII Międzynarodowe Seminarium z cyklu Metodologia badań systemów społecznych

XVII Międzynarodowe Seminarium z cyklu Metodologia badań systemów społecznych
Opublikowano 19 listopada 2019 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego, Seminaria

„Serdecznie zapraszamy na XVII Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”, które odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Auli Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Uniwersytecki 1).

W ramach seminarium odbędzie się wykład „Alert smogowy – edukacja społeczna” wygłoszony przez prof. PCz, dr hab. inż. Wiolettę Bajdur (Politechnika Częstochowska) oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Lesław Żurek, aktor, wygłosi koreferat pt. „Realia walki ze smogiem w Polsce na przykładzie dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Organizatorzy:

Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych IS UWr

Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS

Akademickie Koło Naukowe „Security&Society” IS UWr

Współorganizatorzy:

Akadémia Ozbrojených Síl, Slovenska Republika

Zakład Socjologii Edukacji IS UWr

Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski”

XVII Międzynarod_Seminarium _Metodologia_badań_syst_społecznych_ 12_12_2019