• Polski
 • English

XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

STRONA GŁÓWNA» XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego ogłosiła nabór zgłoszeń wydarzeń towarzyszących. Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Zjazdowym nr 4 (na dole tej strony) i nadsyłanie zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy także na dole tej strony) na adres kontakt@16zjazdpts.pl z dopiskiem “wydarzenia towarzyszące” do 30 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie zjazdu 16zjazdpts.pl

Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego ogłosiła listę grup tematycznychoraz Komunikat Zjazdowy nr 3, prosimy o sprawdzenie plików na dole strony!

Propozycje referatów można składac przez system zjazdowy do 31 marca 2016 r. (System działa od początku marca b.r., link do panelu rejestracji i panelu logowania jest na stronie 16zjazdpts.pl).

Poniżej znajduje się pełny tekst Komunikatu Zjazdowego nr 3. 

 

Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

Gdańsk, 14-17 września 2016 r.

Komunikat zjazdowy nr 3

 

Rada Programowa Zjazdu zaprasza do nadsyłania propozycji referatów.

Przypominamy podstawowe zasady uczestnictwa w Zjeździe:

 1. Jeden uczestnik Zjazdu może wystąpić maksymalnie w dwóch rolach:
  1. prowadzącego/prowadzącej obrady grupy/sympozjum/sesję oraz
  2. wygłaszającego/wygłaszającej jeden referat.
 2. Nie można w trakcie Zjazdu wygłosić dwóch referatów/przedstawić dwóch czy więcej „opowieści” w dowolnej formie (wystąpienie na sympozjum, referat wyłożony etc.). Dotyczy to także referatów współautorskich.
 3. Referenci grup tematycznych nie mogą rekrutować się z jednego instytutu badawczego/uczelni.

Referaty

 1. Składanie referatu odbywa się przez system rejestracji uczestników i zarządzania zgłoszeniami, nazwany dalej „systemem zjazdowym”. Zgłoszenia złożone poza systemem nie będą uwzględniane w procedurze kwalifikacji. System zjazdowy zostanie uruchomiony 20 lutego 2016 r.
 2.  Zgłaszający muszą najpierw zarejestrować się w systemie zjazdowym (zakładka „Rejestracja” na stronie 16zjazdpts.pl).
 3. Po zarejestrowaniu się będą mogli wprowadzić informacje dotyczące referatu do systemu.
 4. Referat powinien być zgłoszony do wybranej grupy tematycznej. W systemie zjazdowym osoby zgłaszające referaty będą widziały tylko tytuły grup. Z  pełnymi opisami grup można zapoznać się na stronie zjazdowej 16zjazdpts.pl (zakładka „Program”).
 5. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję referatu.
 6. W formularzu zgłoszenia referatu trzeba wypełnić pola:
  1. imię i nazwisko autora,
  2. stopień/tytuł naukowy,
  3. afiliacja instytucjonalna,
  4. aktualny adres email,
  5. tytuł referatu (do 15 słów),
  6. abstrakt (do 300 słów).
 7. Propozycje referatów można składać przez system zjazdowy do 31 marca 2016 r.
 8. Referat może być autorski lub współautorski. W przypadku referatu współautorskiego, jeden autor wprowadza dane zgłoszenia do systemu i dodaje współautorów. Tylko osoba, która wprowadziła referat, „widzi” to zgłoszenie w swoim panelu indywidualnym. Niezależnie od tego, wszyscy współautorzy powinnizarejestrować się w systemie zjazdowym.
 9.  Referat współautorski wyczerpuje możliwości wygłoszenia referatu na zjeździe dla wszystkich współautorów. Innymi słowy na zjeździe obowiązuje zasada „jedna osoba – jeden referat”.
 10. Można zgłosić referat do grupy, którą się prowadzi. Trzeba jednak pamiętać, że z prowadzących grupę tematyczną, tylko jedna osoba może wygłosić w niej referat (niezależnie od tego czy grupa liczy jedną czy dwie sesje). Pozostałe osoby, jeśli chcą wygłosić referat, muszą zgłosić się do innej grupy. Wyjątkiem jestjeden referat współautorski, wygłaszany przez kilku prowadzących grupę.
 11. Decyzje o przyjęciu referatu do wygłoszenia lub wyłożenia albo odrzuceniu referatu podejmują prowadzący grupę tematyczną, do której referat jest złożony.
 12. Prowadzący grup mają prawo zaproponowania autorskiej formy obrad grupy (np. okrągły stół, debata itd.), zgłaszający powinni dostosować się do tych propozycji.
 13. Niezależnie od formy obrad nazwiska referujących i tytuły zgłoszonych przez nich referatów (wygłaszanych i wyłożonych) pojawią się w programie zjazdu.
 14. Grupa może liczyć maksymalnie do 5 referatów (jedna sesja) lub maksymalnie do 10 referatów wygłaszanych (dwie sesje) oraz do 5 referatów wyłożonych.
 15. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Rada pozostawia sobie prawo decyzji o nieuruchomieniu grupy. Grupy powinny liczyć minimalnie 4 referaty na jedną sesję (czyli grupy, w których będzie 1-3 przyjętych zgłoszeń nie będą uruchomione, a grupy, w których będzie 6-7 przyjętych zgłoszeń, będą musiały wybrać 5 referatów, które zostaną wygłoszone w czasie jednej sesji).
 16. Prowadzący grup muszą zaznaczyć swoje decyzje w systemie zjazdowym do 15 kwietnia 2016 r.

Rada Programowa zweryfikuje decyzje prowadzących pod względem zgodności z podstawowymi zasadami uczestnictwa w zjeździe. Rada ma prawo do zmiany decyzji prowadzących grupy, jeśli decyzja narusza te zasady. Rada ogłosi listę przyjętych referatów w podziale na grupy na stronie zjazdowej do 31 maja 2016 r.

 

Oficjalny profilu XVI Zjazdu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/16zjazdpts