• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » XL Dni Praw Człowieka: Kompletne i ułomne prawa człowieka. Wokół koncepcji Adama Podgóreckiego w 25 rocznicę śmierci

XL Dni Praw Człowieka: Kompletne i ułomne prawa człowieka. Wokół koncepcji Adama Podgóreckiego w 25 rocznicę śmierci

XL Dni Praw Człowieka: Kompletne i ułomne prawa człowieka. Wokół koncepcji Adama Podgóreckiego w 25 rocznicę śmierci
Opublikowano 23 listopada 2023 w: Aktualności

Szanowni Państwo,

13-14 grudnia Katedra Praw Człowieka Instytutu Naulk Socjologicznych
KUL, we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTS,  organizuje jubileuszowe
XL Dni Praw Człowieka: Kompletne i ułomne prawa człowieka.  Wokół
koncepcji Adama Podgóreckiego w 25 rocznicę  śmierci (hybrydowo).  W
ujęciu A. Podgóreckiego “w rzeczywistości społecznej, prawa człowieka z
zasady są  abstrakcyjne w tym sensie, że są werbalizowane, lecz
niekoniecznie przestrzegane.  Abstrakcyjne prawa człowieka stają się
ułomnymi, gdy nie istnieją realistyczne warunki ich  funkcjonowania [.]
Aby prawa człowieka były kompletne, niezbędne są normatywne zapisy i
odpowiadające im postawy wynikające z prawa intuicyjnego oraz
instytucjonalne i organizacyjne powiązania między nimi” (Socjologiczna
teoria prawa, Warszawa 1998, s. 102, 103).

Serdecznie zapraszam na Dni, najlepiej z referatem, jeśli nie na temat
praw człowieka w kontekście tego rozróżnienia, to na temat dorobku A.
Podgóreckiego , w szczególności z zakrsu socjologii prawa (zgłoszenia do
25 listopada). Mamy nadzieję, że przynajmniej jedna sesja odbędzie się w
języku angielskim z udziałem prelegentów zagranicznych. Teksty z
wyrażnym akcentem socjologicznym, po polsku lub angielsku, chcielibyśmy
opublikować w Zeszytach Naukowych KUL 61, 2024, nr 2 (termin, złożenia
tekstu, ok. połowy marca). Szczegóły dostępne będą wkrótce na stronie
internetowej Instytutu Nauk Socjologicznych KUL i Zeszytów Naukowych
KUL.

Zgłoszenia oraz pytania w sprawie konferencji proszę przesyłać na adres:
krzysztof.motyka@kul.pl z dopiskiem: XL Dni Praw Człowieka.

dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Katedra Praw Człowieka i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych KUL
https://kul.academia.edu/KrzysztofMotyka