• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Uncategorized » XIX Seminarium Metodologiczne

XIX Seminarium Metodologiczne

XIX Seminarium Metodologiczne
Opublikowano 30 listopada 2020 w: Uncategorized

Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza na XIX Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”, które odbędzie się zdalnie 10 grudnia 2020 roku.

Problematyka obrad: Polski system antyterrorystyczny a realia współczesnych zamachów 

Dr Karolina Wojtasik, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski 

Dr Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski 

Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania są trudnym tematem badań z uwagi na ograniczony dostęp do materiałów źródłowych. Badania prowadzone przez dr Karolinę Wojtasik i dr. Michała Piekarskiego dotyczą najbardziej aktualnych problemów z tej dziedziny. W zakresie badań nad zagrożeniami pole badawcze ukształtowały zamachy dokonywane w Europie i USA w ciągu ostatnich dwunastu lat, często dokonywane przez sprawców, którzy inspirację i instrukcje czerpali z publikowanych przez organizacje terrorystyczne poradników. Analizowano nie tylko modus operandi sprawcy, jego/ich ścieżkę radykalizacji i przebieg zamachu, ale także „reakcję” systemu antyterrorystycznego danego państwa, które służby pojawiły się na miejscu jako pierwsze, które jednostki brały udział w dalszych etapach postępowania, czy wprowadzono stopnie alarmowe. Polski system antyterrorystyczny badany był przez pryzmat przepisów i procedur wprowadzonych przez tzw. ustawę antyterrorystyczną z roku 2016. Wprowadziła ona liczne zmiany w zakresie uprawnień służb mundurowych. Z perspektywy badań nad grupami dyspozycyjnymi istotne jest zwłaszcza wprowadzenie procedur kierowania działaniami kontrterrorystycznymi, utworzenie w Policji służby kontrterrorystycznej, nowe procedury użycia sił zbrojnych w działaniach kontrterrorystycznych oraz zmiany w zakresie użycia broni palnej. 

Termin obrad: 

Seminarium odbędzie 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 

Miejsce obrad: 

Seminarium odbędzie się online w formie spotkania za pośrednictwem MS TEAMS. Link do spotkania zostanie przekazany uczestnikom na adres mailowy. 

Zgłoszenia: 

Uczestnictwo w seminarium wymaga rejestracji i jest potwierdzone certyfikatem. 

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/32HOUH8

E-mail: s.metodologiczne@gmail.com 

Termin rejestracji upływa 08 grudnia 2020 r.

Z poważaniem

Piotr Pieńkowski

Przewodniczący Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS

Załączniki