• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej

Wyniki VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej
Opublikowano 21 października 2022 w: Aktualności

Laureatką VI Edycji Konkursu o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej została dr hab. Beata Szluz za książkę pt. „Przez zamknięte okno ganku” Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografiach opiekunów rodzinnych”, opublikowaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2021 roku.

W uzasadnieniu Kapituły, która przyznała nagrodę czytamy: “Wartością podstawową nagrodzonej monografii jest rzetelny opis rzeczywistości społecznej opiekunów tej kategorii osób zależnych. Na kartach książki czytelnik znajduje kompletny – dotyczący regulacji prawnych, dostępnych rozwiązań systemowych, relacji z chorymi, z innymi członkami rodziny i z instytucjami pomocowymi – obraz rzeczywistości społecznej osób pełniących rolę opiekuna rodzinnego osoby z chorobą Alzheimera (…) Autorka dokumentuje ich subiektywne definicje sytuacji, dokonywane wybory i podejmowane działania, które waloryzują, dynamizują i określają ich wszystkie sfery życia. Do interesujących wyników podjętych analiz należy teza, wedle której z ‘karierą’ opiekuna osoby chorej na Alzheimera trudno jest się rozstać także i wtedy, gdy dalsza jej realizacja przestaje być potrzebna”.

Link do fotorelacji z uroczystości wręczenia znajdą Państwo tutaj:

https://galeria.aps.edu.pl/index.php?/category/vi-edycja-konkursu-im-profesor-elzbiety-tarkowskiej-20221017