• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Uncategorized » Wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce

Wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce

Wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce
Opublikowano 27 listopada 2021 w: Uncategorized

Szanowni Państwo, 

w imieniu Dyrektor Instytutu Socjologii UJ dr hab. Kai Gadowskiej, prof. UJ mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesora Krzysztofa T. Koneckiego pt. Idea towarzyskości i nietowarzyskości. Kilka uwag o ładzie interakcyjnym we współczesnej Polsce, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie.


Kilka słów o wykładzie: 

Wykład będzie dotyczył koncepcji towarzyskości oraz rytuałów interakcyjnych jako elementów konstruowania ładu interakcyjnego. Uwarunkowania ładu interakcyjnego będą analizowane w terminach koncepcji interakcjonistycznych i socjologii kontemplatywnej. Zaburzenia w ładzie interakcyjnym spowodowane mogą być określoną interpretacją i oceną zmian strukturalnych, ideologicznych dyskursów, a także indywidualnymi orientacjami na wartości i symbole występujące w rytuałach interakcyjnych. Analizy zostaną zilustrowane przykładami aktów komunikacji, reakcji na interakcje i przykładami „złej mowy” oraz wzburzenia emocjonalnego. Obserwacja i analiza ładu bądź nieładu interakcyjnego będzie zaczynem dyskusji o bardziej ogólnych procesach zachodzące w społeczeństwie. 

Profesor Krzysztof T. Konecki 

Wykład odbędzie się 9 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMYrtaVYXqLaHUTiCI-mlSm08oyhCJpEHIWO4AqxRlsI1%40thread.tacv2/1637836905775?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270064893-d07f-40d7-b83b-9fe3b0107d73%22%7d  

kod zespołu: ns6jfa6 

Krzysztof T. Konecki – profesor socjologii, Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują socjologię jakościową, socjologię interakcji, interakcjonizm symboliczny, socjologię ciała, metodologię nauk społecznych, socjologię wizualną, komunikację i zarządzanie międzykulturowe, kulturę organizacyjną i zarządzanie oraz socjologię kontemplacyjną. Jest redaktorem naczelnym Przeglądu Socjologii Jakościowej. Pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, jest członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był także członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor wielu artykułów i książek z zakresu metodologii jakościowej. Twórca Visual Grounded Theory, jakościowej metodyki wizualnej analizy danych 

Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego