• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty: Oddział Katowicki PTS » Wykład dr Joanny Wróblewskiej-Jachny na temat “Obraz pandemii Covid-19 w zapisach podmiotowej świadomości”

Wykład dr Joanny Wróblewskiej-Jachny na temat “Obraz pandemii Covid-19 w zapisach podmiotowej świadomości”

Wykład dr Joanny Wróblewskiej-Jachny na temat “Obraz pandemii Covid-19 w zapisach podmiotowej świadomości”
Opublikowano 21 kwietnia 2023 w: Aktualności, Komunikaty: Oddział Katowicki PTS

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład Pani dr Joanny Wróblewskiej-Jachny na temat “Obraz pandemii Covid-19 w zapisach podmiotowej świadomości”. Tym razem nasze spotkanie PTS odbędzie się 22 kwietnia w Willi Sixta ul. Mickiewicza  24 w Bielsku – Białej o godzinie 11 stej. Udamy się na spacer w towarzystwie przewodnika a nastepnie po przerwie kawowej przewidzianej w okolicach godziny 12.45 spotkamy się na wykładzie o godzinie 13-stej. Całość powinna się zakończyć w okolicach godziny 15-stej. 

Myślą przewodnią naszego spotkania będzie książka naszej Prelegentki, która jest socjologicznym dokumentem bieżącym oraz propozycją interpretacji obserwowanych zmian społecznych. Sama w sobie jest także materiałem empirycznym mogącym podlegać odrębnej analizie. Powstała w wyniku realizacji autorskiego projektu badawczego pt. „Rozmowy socjologów podczas pandemii”, w ramach którego Autorka przeprowadziła wywiady z badaczami życia społecznego. Dzielący się swoimi spostrzeżeniami socjologowie reprezentują różne pola badawcze, orientacje teoretyczne, a także aksjologiczne odniesienia. Kanwą prowadzonych rozmów były wybrane publikacje z zakresu socjologii: medycyny, religii, rozwoju lokalnego i regionalnego, miasta, pracy oraz kultury. Każda ze wskazanych subdyscyplin poddaje analizie te obszary życia społecznego, które uległy dezintegracji od marca do listopada 2020 roku. Publikacja, dzięki wieloaspektowemu ujęciu, inspiruje do dyskusji. Zachęca także stawiania nowych pytań badawczych na temat konsekwencji pandemii COVID-19.

Licząc na Państwa obecność już teraz pragnę podziekować Urzędowi Miejskiemu w Bielsku-Bialej, który jest wspólorganizatorem naszego spotkania w ramach Socjo-Kato. 

Pozdrawiam serdecznie,

w imieniu Zarządu Katowickiego Oddziału PTS

Daniela Dzienniak-Pulina