• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Antropologii Społecznej » “W stronę teorii (nie)gościnności” – wykład Doroty Rancew-Sikory, SAS PTS, 16.10.2023, Warszawa

“W stronę teorii (nie)gościnności” – wykład Doroty Rancew-Sikory, SAS PTS, 16.10.2023, Warszawa

“W stronę teorii (nie)gościnności” – wykład Doroty Rancew-Sikory, SAS PTS, 16.10.2023, Warszawa
Opublikowano 3 października 2023 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Antropologii Społecznej

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Sekcja Antropologii Społecznej PTS serdecznie zaprasza na wykład dr hab. Doroty Rancew-Sikory, prof. UG, „W stronę teorii (nie)gościnności” w dn. 16 października 2023 r., godz. 17.00, do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, sala 104. Dyskutanka: dr Marta Skowrońska.

W tym roku SAS PTS planowała zorganizowanie sympozjum poświęconego (nie)gościnności. Otrzymaliśmy niestety za mało zgłoszeń by wydarzenie mogło się odbyć. Postanowiliśmy jednak zaznaczyć istotność problematyki (nie)gościnności zarówno w socjologii i antropologii, jak i w otaczającym nas świecie, organizując wydarzenia w nieco innym formacie. Wykład Doroty Rancew-Sikory „W stronę teorii (nie)gościnności” z komentarzem Marty Skowrońskiej jest jednym z nich. Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd SAS PTS

Opis wydarzenia:

W swojej książce „Gościnność – rozstanie z ideałem: Socjologiczna analiza znaczeń i praktyk przyjmowania gości” (2021) Dorota Rancew-Sikora zajęła się jedną z ważniejszych kategorii współczesnego dyskursu publicznego a także socjologii i antropologii moralności. Gościnność jest jedną z kluczowych wartości kulturowych –  mechanizmem społeczno-kulturowym, który reguluje przynależność do grupy, wyznacza granice swojskości i obcości oraz umożliwia okresowe ich oswajanie i przekraczanie. Podczas wykładu Dorota Rancew-Sikora skupi się na (nie)gościnności, proponując krytyczną refleksję nad procesami idealizowania zobowiązań gościnnych i pokazując, jakie pożytki i obciążenia mogą płynąć z gościnności w konkretnych kontekstach. 

W dyskusji weźmie udział Marta Skowrońska, wspóredaktorka monografii „Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości” (2019).

Biogramy:

Dorota Rancew-Sikora – doktor habilitowana socjologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badaniami jakościowymi w obszarze życia codziennego i kultury, wykorzystując m.in. metodologię analizy konwersacyjnej i analizy dyskursu. Autorka książek: „Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych” (2007), „Sens polowania” (2009) i „Gościnność – rozstanie z ideałem: Socjologiczna analiza znaczeń i praktyk przyjmowania gości” (2021) oraz artykułów m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Journal of Pragmatics” i „Discourse Studies”. Redaktorka i współredaktorka naukowa monografii zbiorowych „Podróż i miejsce” (2009), „Kreacje i nostalgie” (2009), „Miasto nie-miasto” (2010), „O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia” (2013), „Mobility to the Edges of Europe” (2016). Wieloletnia przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkini Konsorcjum Naukowego Analiza Dyskursu.

Marta Skowrońska – adiunktka na Wydziale Socjologii UAM. Autorka dwóch książek: o zjawisku second hand i o zamieszkiwaniu. Współredaktorka książki “Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości” (2019) oraz przygotowywanej do druku “Reconfiguring Relations in the Empty Nest – Those Who Leave and Those Who Stay” (2023). W swojej pracy badawczej skupia się na tym, co domowe (komfort, gościna, relacje rodzinne, relacje z materialnością), wykorzystując głównie metody jakościowe i inspirując się teoriami praktyk społecznych. Obecnie zaangażowana w projekt “Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast: Przyczynowość, zmiany zachowań i wpływ na klimat” (kierowany przez dr Michała Czepkiewicza), w którym analizuje powiązania między mobilnością a biografią.