• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » Oddział Warszawski PTS zaprasza: Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych
Opublikowano 10 lutego 2017 w: Aktualności, Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Wykłady Mistrzowskie
oraz
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
w ramach III edycji

Social Thought Master Courses

Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych

 

Szanowni Państwo,
w dniach 29-30 marca 2017 r. zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową i wykłady mistrzowskie w ramach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
W tym roku w ramach cyklu Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych poszukujemy odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jaki charakter mają współczesne procesy społeczne? Czy są one przejawem poważnego kryzysu cywilizacyjnego, czy normalnych w historii świata przemian? Czy potrafimy z naszej codzienności odczytać głębszy sens współczesności? Czy on istnieje? Brakuje nam jasnych pojęć, aby rozmawiać o najbardziej fundamentalnych zjawiskach. Socjologia, jak i inne nauki zajmujące się kulturą, wydają się być w jakimś zaplątaniu. Wiele teorii, mnogość paradygmatów i stanowisk. Ale czy dzięki temu rozumiemy więcej? Czy jest już czas, aby wyjść z owego splątania i wprowadzić do rozumienia podstawowych terminów nowe światło?
Zaczynamy 29 marca 2017 r. od sesji plenarnej pt. Between  Culture and Civilization z udziałem wybitnej brytyjskiej uczonej, prof. Margaret S. Archer, która wygłosi wykład mistrzowski. Będzie to okazja do trzeciego już spotkania z tą wielką uczoną oraz z paradygmatem realizmu krytycznego, tym razem w socjologii kultury. W sesji plenarnej i dyskusji weźmie udział kilkoro znakomitych socjologów, filozofów i pedagogów. Zapraszamy do udziału aktywnego (z referatami) i biernego. Języki konferencji: polski i angielski – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
Konferencję poprzedzi uroczystość nadania prof. Margaret S. Archer stopnia Doktora Honoris Causa UKSW.
30 marca 2017 r. zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. Transformations of Contemporary Culture and Their Social Consequences. Zapraszamy naukowców, którzy interesują się teorią kultury, jej współczesnymi przemianami. Mile widziane są referaty zajmujące się kulturą w ogóle lub rozmaitymi jej wymiarami, przypadkami, przejawami i problemami. Oprócz referatów teoretycznych czekamy też na wystąpienia o charakterze empirycznym, które pozwolą poznać nam różne aspekty praktyki kultury w naszych czasach. Interesują nas ponadto sposoby odpowiedzi na zmiany kulturowe, zwłaszcza podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie i edukację. W ramach obrad przewidziana jest dyskusja podsumowująca, której celem będzie, jeśli nie synteza różnorodności perspektyw, jakie wyłonią się z referatów, to przynajmniej próba jej podsumowania, typologizacji, uporządkowania, poszukiwania wspólnych wątków, głównych osi podziałów i rozbieżności. Obrady potoczą się w dwóch grupach (polskojęzycznej i angielskojęzycznej). Dyskusja podsumowująca z udziałem prof. Margaret S. Archer będzie prowadzona w języku angielskim.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/socialthoughtmastercourses/

Terminy:
Zgłoszenia referatów w języku polskim lub angielskim: do 26 lutego 2017 r.
formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.
Informacja o przyjęciu referatu: 28 lutego 2017 r.
Opłata konferencyjna do 3 marca 2017 r.
(numer konta zostanie przesłany wraz z informacją o zakwalifikowaniu referatu)
Ogłoszenie programu konferencji: 7 marca 2017 r.
Przesłanie tekstu do publikacji do 14 kwietnia 2017 r.
na adres e-mail: socialthoughtuksw@gmail.com

Miejsce:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3

Opłata konferencyjna:
Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu): 400 PLN (90 EUR)
Doktoranci: 200 PLN (50 EUR)
(prosimy o załączenie skanu dokumentu potwierdzającego status doktoranta)
Opłaty konferencyjne są bezzwrotne.
Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania.

Publikacja wybranych wystąpień konferencyjnych:
1. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Sociology”
2. Publikacja książkowa – monografia wielu autorów

Organizator:
Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Katedra Myśli Społecznej
Zakład Badań nad Kulturą w Katedrze Socjologii Religii

Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Warszawski
Centrum Myśli Jana Pawła II
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sophia University Institute w Loppiano / Włochy

Komitet Naukowy
Prof. Margaret S. Archer – Pontifical Academy of Social Sciences
Prof. Bernhard Callebaut – The Sophia University Institute w Loppiano / Włochy
Ks. prof. Pavol Dancák – Prešovská Univerzita v Prešove
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. Giuseppe Milan – The University of Padova/ Włochy
Dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Rafał Wiśniewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Joanna Wyleżałek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Izabela Bukalska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Tomasz Korczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Mariola Kozubek – Uniwersytet Śląski
Dr Klaudia Śledzińska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Katarzyna Wyrzykowska – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Komitet Organizacyjny
Dr Klaudia Śledzińska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – wiceprzewodniczący
Mgr Agata Rozalska – sekretarz
Dr Izabela Bukalska
Dr Tomasz Korczyński
Mgr Katarzyna Drzewek
Mgr Joanna Kleszczewska
Mgr Anna Ksionek
Mgr Dorota Leonarska
Mgr Joanna Leszczyńska
Mgr Teresa Mazan

Call for Papers STMC 2017

Zaproszenie STMC 2017

Załączniki