• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie poparcia strajku szkolnego 2019

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie poparcia strajku szkolnego 2019

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie poparcia strajku szkolnego 2019
Opublikowano 20 kwietnia 2019 w: Aktualności

Polskie Towarzystwo Socjologiczne wyraża zdecydowane poparcie dla trwającego strajku pracowników oświaty. Jakość funkcjonowania szkół ma zasadnicze znaczenie dla procesu socjalizacji i kształtowania nowoczesnego społeczeństwa. Polski system edukacji wymaga merytorycznej debaty i wynikających z niej konstruktywnych reform, o czym świadczą także wyniki badań socjologicznych.

Godne płace, o jakie walczą nauczycielki i nauczyciele oraz pozostali pracownicy i pracowniczki oświaty przy zaangażowaniu rodziców i uczniów, to tylko jeden z wielu warunków, jakie należy spełnić, aby polską szkołę uczynić nowoczesną na miarę wyzwań XXI wieku, a ludziom odpowiedzialnym za kształcenie polskich dzieci i młodzieży zapewnić należne im miejsce w społeczeństwie. Podniesienie płac w systemie edukacji to nie tylko kwestia ekonomicznego bezpieczeństwa jego pracowników, ale także możliwość prowadzenia dobrej polityki kadrowej, w tym rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli jako samodzielnych profesjonalistów.

Polska potrzebuje szkół przekazujących wiedzę konieczną w dalszej karierze edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz umożliwiającą rozumienie świata; szkół, w których uczniowie rozwijać będą kompetencje interpersonalne i społeczne niezbędne do samorealizacji w rolach rodzinnych i zawodowych, a także do pełnienia ról aktywnych obywateli i świadomych uczestników życia społecznego.

Środowisko socjologiczne reprezentowane przez PTS domaga się od władz poważnego potraktowania trwającego protestu, podjęcia rzetelnej, profesjonalnej dyskusji z zaangażowaniem wszystkich środowisk związanych z systemem edukacji oraz zaprzestania zastraszania, nacisków oraz medialnych ataków wobec nauczycieli, którzy walcząc o jakość szkolnictwa, walczą jednocześnie o jakość funkcjonowania naszego społeczeństwa.