• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu politycznego w Polsce

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu politycznego w Polsce

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu politycznego w Polsce
Opublikowano 21 marca 2016 w: Aktualności

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z niepokojem obserwuje działania podważające ład konstytucyjny i porządek ustrojowy w Polsce. Trójpodział władz, w tym funkcjonowanie niezależnej władzy sądowniczej, stanowi niezbędną przesłankę rządów prawa i demokracji w jej powszechnie przyjmowanym rozumieniu.

 

Obowiązkiem władzy wykonawczej i ustawodawczej jest przestrzeganie prawa oraz respektowanie konstytucyjnych praw i wolności. Zarówno większość, jak i mniejszość stanowią w demokracji jedynie kategorie proceduralne i ani jedna, ani druga nie może się uważać za wyłącznego reprezentanta całej zbiorowości narodowej.

 

Nie akceptujemy radykalizacji dyskursu politycznego, gdyż wprowadza to trwałe i trudne do usunięcia podziały. Destrukcja i podważanie zaufania do instytucji publicznych są łatwe. Dużo trudniejsza jest odbudowa raz popsutego ładu instytucjonalnego.

 

Zarząd Główny, wyrażając swój niepokój dotyczący przyszłości ładu społecznego w Polsce, nawołuje do podjęcia dialogu przez różne ośrodki władzy i instytucje wpływu społecznego. Eskalowanie konfliktu może zniszczyć szanse na porozumienie oraz doprowadzić do niekontrolowanych wydarzeń społecznych.

 

Tylko przy poszanowaniu reguł demokratycznych możliwe jest zachowanie spokoju społecznego.