• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » STANISŁAW OSSOWSKI W PEŁNYM BLASKU. Suplement do DZIEŁ

STANISŁAW OSSOWSKI W PEŁNYM BLASKU. Suplement do DZIEŁ

STANISŁAW OSSOWSKI W PEŁNYM BLASKU. Suplement do DZIEŁ
Opublikowano 30 marca 2016 w: Aktualności

W kręgu Stanisława Ossowskiego to projekt naukowy realizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celami są: dokumentacja dorobku Ossowskiego i jego środowiska, badania nad twórczością i znaczeniem tego kręgu oraz publikacja niedrukowanych pism uczonego. Stanisław Ossowski w pełnym blasku jest pierwszym tomem powstałym w ramach tego projektu. 

 

Tom jest suplementem do Dzieł Ossowskiego, wydanych w latach 1966–1970. Zawiera teksty wcześniej nieznane, niezakwalifikowane do publikacji przez redaktorów Dzieł lub niedopuszczone do druku przez cenzurę, m.in. rozprawę „Społeczne uwarunkowania postaw estetycznych w społeczeństwie kapitalistycznym” (1938–1939). W książce znalazły się również materiały, o których wydawaniu wcześniej nie myślano: rękopiśmienne szkice i inne wypowiedzi młodzieńcze, listy w sprawach naukowych i publicznych, ekspertyzy sądowe oraz sprawozdania i projekty organizacyjne; tu perłą jest listowny spór o patriotyzm między młodym Ossowskim a Bertrandem Russellem (1922), odkryty w toku pracy nad tomem. Zgromadzone teksty pomogą ujrzeć Stanisława Ossowskiego w pełnym blasku.

 

Następną książką w serii będzie tom I krytycznego wydania Dzienników Ossowskiego.

Załączniki