• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Spotkanie Socjo-Kato

Spotkanie Socjo-Kato
Opublikowano 22 lutego 2024 w: Aktualności

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Profesor Magdaleną Szpunar poświęcone poezji. Wstępem do części poświęconej poezji będzie wykład na temat relacji pomiędzy nauką a poezją, który w tytule nosi takie zapytanie: Czy poezja i nauka to (nie)bezpieczne związki? Sama Autorka tak przedstawia swoją myśl przewodnią:

“Poeta i naukowiec swoją ścieżkę poznania rozpoczynają od zdziwienia i ono ich łączy, choć różni perspektywa. W powszechnym przekonaniu poezja i nauka stanowią obszary odrębne, opozycyjne wobec siebie, a nawet wykluczające się. Takie myślenie odbywa się ze szkodą dla poezji ale i samej nauki. Jednostka może oswajać świat na dwa sposoby. Pierwszy z nich, orientuje ją na instrumentalno-techniczne opanowywanie świata, naukową obiektywizację, drugi stanowi orientację na to, co pomiędzy – nieuchwytne, zanurzone w ontologii słabej, reprezentowane przez poezję. Istotne jest przywrócenie obu tym obszarom komplementarności, złączenie ich – by użyć słów Gastona Bachelarda – jako dwóch, wyraźnie ukształtowanych przeciwieństw. Duch nauki jest wyważony i ostrożny, oparty o to, co sprawdzone i zweryfikowane, duch poezji – ekspansywny i nie baczący, gdyż „potok poezji może zalewać wszystko”. Zwykle ten pierwszy sposób adaptowania świata uznajemy za uprzywilejowany gdyż „tylko to, co logiczne i uniwersalne jest godne szacunku i rozwoju, zaś wszystko, co żywiołowe, jednorazowe i indywidualne może i powinno być pominięte”. Czy rzeczywiście tak musi być, czy nie ma w naszym świecie przestrzeni na poetyckie marzenia, na to, co nieweryfikowalne i niesprawdzalne, niezainteresowane orzekaniem o prawdzie. Poezja nie chwyta całej prawdy, zaledwie udaje się jej uchwycić fragmenty, a nawet strzępy, ale czasami chwyta tak, że inne źródła poznania zmuszone są oddać jej pierwszeństwo. Innowacyjność jej języka, niekonwencjonalność, metaforyzacja sprawia, że potrafi ona przekazywać prawdy, które poznaniu naukowemu umykają, albo zostają potraktowane jako niewarte uwagi. Poeta jest „marzycielem słów, a w samym marzeniu nie chodzi o rozumienie – wyobraźnia kłóci się z intelektem”. I właśnie dlatego, nie zawsze trzeba rozumieć, znać odpowiedzi, kompulsywnie domykać niepewne, może jak pisała Maria Szyszkowska „Warto zrezygnować z wartościowania faktów i obserwować, doznawać, przeżywać, wsłuchiwać się w siebie, a nie tylko starać się rozumieć”.”

Zapraszamy zatem do CINBA przy ul. Bankowej 11a w Katowicach w dniu 5 maraca o godzinie 17.30 do sali 0.16.

Zapraszamy serdecznie!