• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Spotkanie Socjo-Kato 12 października 2023

Spotkanie Socjo-Kato 12 października 2023
Opublikowano 8 października 2023 w: Aktualności, Komunikaty: Oddział Katowicki PTS

Serdecznie zapraszamy na prezentację/wykład dr Adriana Cybuli dotyczący:

Społeczne tworzenie niepełnosprawności. Studium przypadku osób ociemniałych

Celem prezentacji jest analiza procesu tworzenia wizerunku społecznego osoby niepełnosprawnej , na przykładzie osób ociemniałych. Osoby te tym się wyróżniają na tle pozostałych osób niewidomych, że utraciły wzrok w wieku pięciu lat lub późniejszym. Dlatego zachowują obraz świata odbieranego zmysłem wzroku, co w pewnym stopniu ułatwia im rehabilitację – na przykład w wymiarze orientacji przestrzennej – i ułatwi powrót do postrzegania świata zmysłem wzroku w razie jego ewentualnego odzyskania w późniejszym okresie. Z drugiej strony, osoby tego typu doświadczają utraty wzroku jako już mniej lub bardziej ustabilizowane zawodowo i społecznie, więc niepełnosprawność wiąże się dla nich z mniej lub bardziej nagłą zmianą statusu społecznego – tak w wymiarze samooceny jak i w zakresie postrzegania przez osoby trzecie i instytucje społeczne. Ta zmiana statusu będzie analizowana w wymiarze odpodmiotowienia, obezradnienia  i infantylizacji. Te niekorzystne zmiany w pozycji społecznej dokonują się jednak w warunkach rewolucji w zakresie technologii wspierających samodzielne funkcjonowanie, które w rosnącym stopniu umożliwiają ociemniałym nie tylko samodzielne funkcjonowanie, ale także zachowanie dotychczasowej pozycji zawodowej i społecznej. Na tym tle tym bardziej niedostosowane są inercyjne praktyki społeczne i nawyki instytucjonalne, de facto przekształcające ociemniałych w obywateli drugiej kategorii.

Spotkanie dobędzie się 12 października o godzinie 17 stej w siedzibie MetroLab Katowice Science Corner  na rogu ul. Młyńskiej i Pocztowej. Będziemy starali się zrobić z tego spotkania transmisję na naszej stronie FB PTS Oddział Katowice. 

W imieniu Zarządu Oddziału PTS Katowice

dr Daniela Dzienniak-Pulina