• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Spotkanie: Dla kogo i jakie zyski z rewitalizacji miasta?

Spotkanie: Dla kogo i jakie zyski z rewitalizacji miasta?

Spotkanie: Dla kogo i jakie zyski z rewitalizacji miasta?
Opublikowano 1 kwietnia 2021 w: Aktualności

Referat wygłosi:

dr Sławomir Palicki
(Katedra Inwestycji i Nieruchomości UEP)

Udział wezmą:

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak
(Wydział Architektury PP)

prof. UAM dr hab. Marek Nowak
(Wydział Socjologii UAM)

Wydarzenie odbędzie się online 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/…/19…/1617271572340…

Spotkanie pt. „Dla kogo i jakie zyski z rewitalizacji miasta? Spojrzenie ekonomisty, socjologa i architekta urbanisty” poświęcone będzie zagadnieniu kreowania nowego rodzaju wartości dodanej na obszarach rewitalizowanych polskich miast, analizowany w pracy: „Rewitalizacja miast. Perspektywa rynku nieruchomości mieszkaniowych” (2020).

Przedmiotem studiów autora był rynek nieruchomości, a precyzyjniej dane transakcyjne zbierane na określonym obszarze miast, w określonym przedziale czasowym (wraz z informacjami na temat cech podlegających rynkowemu obrotowi nieruchomości). Owa wartość dodana inwestycji na obszarach rewitalizowanych niekoniecznie wynikała z faktycznych, ale często z antycypowanych zmian, bądź zmian będących konsekwencją publicznych interwencji w jakość przestrzeni publicznych. Można to rozumieć, używając innych słów, jako „zewnętrzny” (niezależny od inwestora) przyrost atrakcyjności prywatnych zasobów mieszkaniowych, niewynikający z indywidualnych nakładów, ale będący konsekwencją zmian wartości o charakterze spekulacyjnym, a to oznacza, że powstaje nienależna renta rewitalizacyjna. Rynek nieruchomości przechwytuje te środki, tym samym je prywatyzując.

Antycypowanie zmian oraz inwestycje publiczne mogą zatem prowadzić do wzbudzania i dynamizacji spekulacji, a nazbyt wysokie tempo wzrostu wartości rynkowej nieruchomości prowadzi wprost do gentryfikacji, która de facto niweczy możliwości osiągnięcia celów rewitalizacji. Celami tymi są np. poprawa jakości zamieszkania na obszarach rewitalizowanych oraz zmniejszenie presji związanej z pustoszeniem obszarów zagrożonych degradacją. Podczas prezentacji autor odwoła się do konkretnych przykładów, ilustrując je danymi, a jego wypowiedź skomentuje dwóch specjalistów: socjolog i architekt urbanista.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu seminariów, których celem jest upowszechnienie wyników współcześnie prowadzonych badań w obszarze nauk społecznych. Chcemy uchwycić różnorodność życia społecznego i przekonać się o potencjale poznawczym odmiennych perspektyw – praktycznych i teoretycznych – wykorzystywanych w badaniach.

Spotkania są organizowane w stulecie założenia w Poznaniu Instytutu Socjologicznego, funkcjonującego od 1928 r. jako Polski Instytut Socjologiczny. Był on ogólnokrajową, posiadającą oddziały w innych miastach, organizacją naukową, która prowadziła działalność badawczą, organizacyjną i współpracowała z podobnymi placówkami na świecie. Jej zasługą była integracja socjologicznie zorientowanych badaczy i badaczek z różnych ośrodków naukowych w Polsce, o różnych tradycjach i paradygmatach, co odzwierciedlały m.in. publikowane przez Instytut monografie, a także artykuły zamieszczane w jego „Przeglądzie Socjologicznym”.

Do udziału w seminariach, organizowanych w duchu idei promowanych przez Polski Instytut Socjologiczny, zapraszają Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Poznański) oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Pozdrawiamy i zapraszamy!

Organizatorzy