• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
Opublikowano 16 maja 2017 w: Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką

Joanny Zalewskiej

Człowiek stary wobec zmiany kulturowej

Perspektywa teorii praktyk społecznych

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015

Spotkanie odbędzie się 17 maja (środa) 2017 r.

o godz. 15.30

w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szczęśliwicka 40, budynek C, Sala Senatu (II piętro)

o książce mówić będą

Dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski)

Dr Marta Olcoń-Kubicka (Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk)

 

Spotkanie poprowadzi dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik

Organizator: Katedra Socjologii Kultury IFIS APS

Spotkanie z książką 17.05.17

Załączniki